Δ. Δεληγιάννης - Γ. Λιλλής

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

40 χρόνια εμπειρίας

YACHT SERVICE

40 Χρόνια Εμπειρίας

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα των σκαφών αναψυχής επί 40 συναπτά έτη. Ο στόχος της είναι η πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών της, ο επαγγελματισμός και η εμπειρία μας με το πέρας των χρόνων μας καθιστά γνωστούς στο τομέα της συντήρησης των σκαφών για την άμεση εξυπηρέτηση και υπευθυνότητα μας.
Πλήρης υποστήριξη γνήσιων ανταλλακτικών
Η ενασχόληση της εταιρίας αφορά την πλήρη συντήρηση ή επισκευή μηχανών θαλάσσης τύπου
MC² QUICK GYRO STABILIZERS

Δείτε τις νέες σειρές σταθεροποιητών και ζητήστε μας προσφορά για το σκάφος σας.

STABILIZERS

New

MC² - X Series DC

MC² QUICK GYRO STABILIZERS

MC² - X Series AC

MC² QUICK GYRO STABILIZERS

DRAGHETTI CONTROL SYSTEMS
Υψηλής τεχνολογίας συστήματα σταθεροποίησης πλοήγησης

CONTROL SYSTEMS

DEF TS

DRAGHETTI EFFICIENTY FLAPS

DEF HI

DRAGHETTI INTERCEPTOR

Service - Επισκευές

Αναλαμβάνεται ο ενδοσκοπικός έλεγχος των Κύριων Μηχανών για μία συνοπτική αναφορά κατάστασης αυτών και χορηγείται έγγραφο μετρήσεων και παρατηρήσεων που είναι αναγκαίο για την ασφάλιση τους.